Kantoor mr drs. Bissessur

de heer T Bissessur


Mr drs. T. Bissessur heeft psychologie (Universiteit Utrecht) en Nederlands recht (Universiteit Amsterdam) gestudeerd. Hij is meer dan 40 jaar werkzaam geweest in Nederland. Eerst als psycholoog en na 1993 als advocaat. Hij heeft al bijna 25 ervaring in de advocatuur.

Surinaamse boedelzaken

In Nederland wonen er heel veel Nederlanders van Surinaamse afkomst. Een groot deel van hun families wonen in Suriname. Vele Nederlanders van Surinaamse afkomst worden geconfronteerd met boedelkwesties. Heel vaak worden zij door hun Surinaamse mede-erfgenamen opgeroepen om voor de Kantonrechter van Paramaribo ( rechtbank Paramaribo) te verschijnen. Zij weten dan niet hoe te handelen. Zij hebben specifieke rechtshulp nodig.

Mr drs. T Bissessur behandelt al meer dan 10 jaren de typische Surinaamse juridische zaken. Hij heeft in de loop der jaren in Suriname een breed divers netwerk opgebouwd van notarissen, advocaten, taxateurs en landmeters. Hij kent de Surinaamse instituten als o.a. de Surinaamse rechtbank, de Surinaamse Burgerlijke Stand ( CBB Paramaribo), het kadaster (GLIS) en Kamer van Koophandel en Fabrieken. Hij verblijft regelmatig in Suriname. Hij is langzamerhand vertrouwd met het Burgerlijk Wetboek van Suriname. Tegen een geringe vergoeding kan mr drs. T. Bissessur voor de Nederlandse cliënten van Surinaamse afkomst stamboom en testament onderzoek laten doen; hij kan eveneens kadastraal hypothecair uittreksels en andere documenten laten opvragen.

ons kantoor in ZoetermeerGerechtelijke procedures

Voor gerechtelijke procedures van Nederlandse cliënten van Surinaamse afkomst bij de rechtbank te Paramaribo verleent mr drs. T Bissessur rechtshulp in de vorm van bemiddeling en verwijzing naar een kantoor in Suriname.  De zaak wordt dan behandeld door de aldaar gevestigde  deskundigen / advocaten te Paramaribo

Kantooradres :  Bissessur & Co
                          Legal Tax Advisory
                          Malebatrumstraat 1 Paramaribo Suriname
                          Telefoon : +31 (0)6-41393180
                           E-mail : t.bissessur@bissessur.com
Deskundigen   :   mr A. Guman ( advocaat)  

 

Werkwijze

ons kantoor in Zoetermeer

Cliënt wordt allereerst uitgenodigd voor een uitvoerig intake gesprek. Dit intake gesprek duurt maximaal 45 minuten en is geheel kosteloos. Het gesprek vindt plaats aan de hand van een intake formulier, welke na afloop door cliënt wordt ondertekend, gelet op de privacy wetgeving (AVG). Voor het intake gesprek neemt cliënt alvast mee : kopie paspoort of kopie rijbewijs, BSN, eventueel bewijstukken s zoals een dagvaarding, een aanschrijven/ brief van de tegenpartij.

Na het intake gesprek wordt de proces strategie schriftelijk vastgelegd. Ook worden de afspraken met betrekking tot de kosten van bemiddeling, advisering, procesvoering schriftelijk vastgelegd.

Contact

ons kantoor in Zoetermeer

U kunt ons bellen of e-mailen voor een afspraak.

Kantooradres:

Kantoor mr drs. T. Bissessur
Baron de Coubertinlaan 8
2719 EL Zoetermeer

Tel.: +31 (0)79 352 15 16
Tel.: +31 (0)6-413 93 180


E-mail: t.bissessur@bissessur.com